زمان امضا کردن قرارداد کار به این موارد توجه کنید

زمان امضا کردن قرارداد کار به این موارد توجه کنید !!

سلام این نوشته هم برای کارمندان هم برای کارفرمایان ضروریه پس زمان امضا کردن قرارداد کار به این موارد توجه کنید

 

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید شامل موارد ذیل باشد :

 

زمان امضا کردن قرارداد کار به این موارد توجه کنید

زمان امضا کردن قرارداد کار به این موارد توجه کنید

 

بیشتر بخوانید

مواظب بدنتون تو مصاحبه استخدامی باشید

 

الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد

ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

پ – ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها

ت – محل انجام کار

ث – تاریخ انعقاد قرارداد

ج – مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معين باشد

چ – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید

 

بیشتر بخوانید

یک رزومه کاری درست و حسابی چه شکلی است

 

در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد

یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

شما هم نظراتتون رو در مورد مقاله زمان امضا کردن قرارداد کار به این موارد توجه کنید رو بنویسید

آریو پارسا

یک دیدگاه بنویسید

همراه ما باشید

در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید تا محوای متفاوت را ببینید