دسته بندی مدیریت

ویژگی های رفتاری انواع کارمندان

ویژگی های رفتاری انواع کارمندان و نحوه برخورد با آن ها

در این نوشته به ویژگی های رفتاری انواع کارمندان و نحوه برخورد با آنها می پردازیم .   مجله‌ی آنترپرینر و موسسه‌ی کالچر‌ای کیو در حال تحقیق درباره‌ی برترین فرهنگ‌های شرکتی هستند تا در فهرست سالانه‌ی مجله‌ی ویژه‌ی آنترپرینر آورده شود. در راستای...

مدیر کوتوله و مدیریت کوتوله ! نگرشی ناگوار در مدیریت سازمان

مدیر کوتوله و مدیریت کوتوله ! نگرشی ناگوار در مدیریت سازمان   یکی از دوستانم واقعه ای درد آور اما بسیار قابل تامل برایم بازگوکرد که ریشه ی بسیاری از عقب ماندگی های کشورمان را باید در آن جست و جو کرد. می گفت : جهت مصاحبه ی استخدامی یکی از شرکت...

مهمترین موانع دستیابی به بهره وری و کارایی در کسب و کار ها

سلام در این نوشته به مهمترین موانع دستیابی به بهره وری و کارایی در کسب و کارها می پردازیم . چالشهای پیچیده در یک سازمان بیش از آن که جنبه فنی داشته باشند منشاء انسانی دارند و به روابط و نگاه انسانها به یکدیگر بر می گردند، برخی از مهمترین عواملی که...

همراه ما باشید

در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید تا محوای متفاوت را ببینید