دسته بندی حسابداری

مدارک مورد نیاز برای جلسه رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده

مدارک مورد نیاز برای جلسه رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده (کارشناسان و ممیزین اداره کل مالیات)

در این نوشته به بررسی مدارک مورد نیاز برای جلسه رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده میپردازیم مدارک مورد نیاز برای جلسه رسیدگی کارشناسان و ممیزین اداره کل مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر می باشد: مدارک مورد نیاز برای جلسه رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده...

فاکتور رسمی بر اساس ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده

در این نوشته به بررسی فاکتور رسمی بر اساس ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می پردازیم   فاکتور رسمی فاکتوری است که بر اساس قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم شده باشد؛ مشخصات صورتحساب مورد تایید وزارت دارایی در ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش...

نحوه محاسبه و تقسیم هزینه آب، برق، گاز و تلفن بین طبقات آپارتمان

نحوه محاسبه و تقسیم هزینه آب، برق، گاز و تلفن بین طبقات آپارتمان نحوه محاسبه و تقسیم هزینه مطابق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها شركای ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‌های مستمر و هزینه‌هایی كه برای حفظ و نگهداری قسمت‌هایی از بنا مصرف...

همراه ما باشید

در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید تا محوای متفاوت را ببینید