مهمترین موانع دستیابی به بهره وری

مهمترین موانع دستیابی به بهره وری و کارایی در کسب و کار ها

سلام در این نوشته به مهمترین موانع دستیابی به بهره وری و کارایی در کسب و کارها می پردازیم .

چالشهای پیچیده در یک سازمان بیش از آن که جنبه فنی داشته باشند منشاء انسانی دارند

و به روابط و نگاه انسانها به یکدیگر بر می گردند، برخی از مهمترین عواملی که مانع دستیابی سازمانها به بهره وری

و کارایی مورد نظر می شوند عبارتند از :

مهمترین موانع دستیابی به بهره وری

1. ضعف در تعهد به اهداف

2. درگیر نبودن دل و ذهن افراد با کار

3. نداشتن انگیزه

4. تعارض های مختلف

5. استرس

6. کار تیمی ضعیف

7. نگاه منفی و بدبینانه

8. عدم هم سویی

9. کمبود اعتماد

10. مسئولیت ناپذیری

11. مسائل عدیده ارتباطی

 

بیشتر بخوانید

چگونه می توان کارمندان باهوش را مدیریت کرد ؟

 

متاسفانه

گاهی مدیران ناخواسته و ناآگاهانه با روشهای خاص خود موجبات افزایش این تعارضات را فراهم می آورند

و راه حل برون رفت از بحران را هم نمی دانند و با روشهای تست و خطا نتایج منحصر بفردی خلق می کنند

که بیشتر مورد استفاده محققین خواهد بود تا گامی در جهت توسعه کسب و کار و موفقیت

ریشه نهایی این مسائل و بسیاری مسائل دیگر که به آن “مسائل آدمها” می گوییم یکی هستند

موفقیت و رسیدن به نتایج مطلوب در هر سازمانی ، تابع رفتارهای فردی و گروهی اعضای آن سازمان

در مواجهه با چالشهای بیرونی و درونی است، الگوهای ذهنی و قالبهای رفتاری چنان در پیچ و خم مغز انسانها

جا خوش کرده اند که تعیین کننده رفتارها هستند و امید به بهبود پایدار با آغاز تحول فرد و به تبع آن سازمان شکل خواهد گرفت

وحید صداقتی

علاقه مند به رشد توسعه کسب و کار

یک دیدگاه بنویسید

همراه ما باشید

در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید تا محوای متفاوت را ببینید